Академічна мобільність факультету: Констянтин Мізін прочитав лекцію в Західночеському університеті - Факультет української та іноземної філології

Академічна мобільність факультету: Констянтин Мізін прочитав лекцію в Західночеському університеті

Факультет української та іноземної філології > Новини кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання > Академічна мобільність факультету: Констянтин Мізін прочитав лекцію в Західночеському університеті

Кафедра іноземної філології, перекладу та методики навчання факультету української та іноземної філології  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди» продовжує серію заходів у рамках академічної мобільності нашого університету, зокрема із його закордонними партнерами. Ще одним знаковим прикладом і результатом плідної співпраці з нашими стало науково-педагогічне онлайн-стажування завідувача кафедри професора Костянтина Мізіна у стінах Західночеського університету у м. Пльзень (Чехія).

Метою цього стажування стало вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок; оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей у педагогічній, науково-дослідній, організаційній діяльності; засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; вивчення науково-педагогічного досвіду колег-партнерів; застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію; запровадження нових методів навчання, зокрема, набуття досвіду читання лекційного курсу в межах спеціальності.

Фрагментом реалізації стажування на кафедрі германістики та славістики Західночеського університету (Плзень, Чехія), стало проведення Костянтином Івановичем, опівдні 18 листопада 2020 року, лекції для студентів-філологів чеського університету на тему «Білоруси, українці та росіяни у дзеркалі пареміології». Близько двом десяткам студентів-слухачів, які долучилися до лекції на платформі Google Meet, було запропоновано розібратися в сутності понять «паремія» та «пареміологія».

Паремія – це видове позначення малих фольклорних жанрів афористичного спрямування, прислів’їв і приказок. Іноді пареміями називають й інші малі жанри фольклорної прози, наприклад: прикмети, прокльони, вітання, афоризми, побажання, каламбури, тости, загадки, прощання та ін. На прикладах паремій української, білоруської, російської мов учасникам лекції було запропоновано визначити загальні та специфічні риси носіїв цих мов. Врешті, наприкінці лекції, іноземні студенти дійшли справедливого висновку, що паремії є дзеркалом національного менталітету. Цікавим у дискусії стало й знаходження загального та специфічного на прикладі українських та чеських паремій.

Слід зазначити, що чеські колеги – завідувач відділенням славістики і кафедри германістики та славістики Західночеського університету, кандидат філологічних наук, доцент Йіржі Коростеньськи та доктор філософії (PhD), магістр, асоційований професор кафедри германістики та славістики Західночеського університету Богуслава Нємцова відзначили цікавий зміст лекції та водночас її високий науковий рівень. На лекції були присутні і сковородинівські колеги лектора, зокрема заступниця завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, кандидат філологічних наук, доцент Любов Летюча.

У свою чергу, ми дякуємо професору Костянтину Мізіну за цікаву, професійно підготовлену лекцію, яка, сподіваємося стане містком до подальшої співпраці університетів-партнерів.

Прес-служба факультету української та іноземної філології

Залишити коментар

Перейти до вмісту