Наукова робота - Факультет української та іноземної філології

Наукова робота

2019 року професорсько-викладацький склад кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання взяв участь у:

 • Міжнародній конференції «ХІХ Сковородинівські читання» (3-5.10.2019 р.). За результатами праці конференції на заключному пленарному засіданні були підведені підсумки, запропоновано подальші шляхи розвитку сковородинознавчої науки в Україні, тематика перед’ювілейних заходів та участь у них Центру Сковородинознавства. Відтак, на майбутнє, було вирішено доповнити напрям філософської секції темою «Григорій Сковорода як богослов». Зміст доповідей учасників конференції надрукований в науковому збірнику «Переяславські Сковородинівські студії. Випуск 6», (Ніжин, 2019. – 427 с). Наступна, ювілейна, Міжнародна конференція «XXСковородинівські читання» відбудеться в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 7-9 жовтня 2021 року. 
 • Всеукраїнській інтернет-конференції «Іван Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть (до 250-ліття від дня народження письменника)» (27-28.11.2019 р.). У конференції взяли участь науковці, аспіранти та студенти. Актуальні виступи, дискусія, обговорення та репліки були ознакою зацікавленості темою наукової конференції.
 • 16-17 травня 2019 р. у м. Бердичів викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретації, Україна». Особистість відомого французького письменника та драматурга Оноре до Бальзака – багатогранна, а його творчість – натхненна. Не випадково дослідник та біограф Андре Моруа зазначив: «Бальзака вивчають і досліджуватимуть надалі, як вивчають і досліджують світ, тому що він і є цілий світ». А для бердичівлян постать письменника цікава й тим, що саме у нашому місті Оноре де Бальзак одружився з Евеліною Ганською. Вінчання відбулось у костелі Святої Варвари. Тож постать метра французької літератури, його творчість в Бердичеві досліджують, вивчають, захоплюються. Доказом стала травнева Міжнародна науково-практична конференція, що відбулась у стінах Бердичівського педагогічного коледжу. І як результат – у вересні побачив світ збірник наукових праць: «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 року. У роботі конференції взяли участь понад 120 відомих науковців, молодих учених, аспірантів та студентів вищих закладів освіти України, Чехії та США.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук», м. Запоріжжя, 19-20 жовтня. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. У конференції взяли участь науковці, аспіранти та студенти. Актуальні виступи, дискусія, обговорення та репліки були ознакою зацікавленості темою наукової конференції
 • VII Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: Всеукраїнська науково-практична конференція, 17 травня 2019 р., м. Київ. НАПНУ. Серед наукових проблем конференції – «Теоретико-методичні концепти наукової спадщини Н. Й. Волошиної», «Формування ключових і предметних компетентностей учнів в умовах сучасного освітнього простору», «Актуальні питання підручникотворення освітньої галузі «Мови і літератури»: історія, теорія та інновації», «Професійна творчість учителя-словесника в інноваційних вимірах», «Актуальні питання методики навчання української, зарубіжної літератури та лінгводидактики». Учасники заходу ділилися світлими спогадами про відомого науковця-методиста Нілу Йосипівну Волошину, порушували актуальні проблеми сучасного освітнього процесу, більшість із яких – продовження підвалин, закладених відомим педагогом. Жива дискусія продемонструвала небайдужість присутніх до майбутнього сучасної методики викладання української літератури, стала поштовхом до аналізу інноваційних підходів викладання філологічних дисциплін.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблема читання в сучасному інформаційному просторі», 12 вересня 2019 р. в Національній академії педагогічних наук України. Всеукраїнська науково-практична конференція проходила у форматі круглого столу. У роботі заходу взяли участь науковці, викладачі закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, учителі-словесники закладів загальної середньої освіти, здобувачі наукового ступеня з різних регіонів України, зокрема Києва, Дніпра, Переяслав-Хмельницького, Ніжина, Глухова, Запоріжжя, Рівного, Бердичева, Черкас, головні редактори видавництв і фахових журналів, відомі письменники, представники громадських організацій. Робота конференції була зосереджена на таких аспектах проблеми читання в сучасному інформаційному суспільстві: читання як інтелектуально-емоційна діяльність особистості; шкільні програми і підручники української літератури крізь призму суспільних викликів сучасності; процес формування компетентного учня-читача: методичні аспекти.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Парадигмальний простір сучасної української лінгвостилістики особистостей» (до 80-річчя доктора філологічних наук, професора, академіка АПН України Любові Іванівни Мацько) НПУ імені М. П. Драгоманова. 27 березня 2019 року відбулася науково-практична конференція «Парадигмальний простір сучасної української лінгвостилістики особистостей» (до 80-річчя доктора філологічних наук, професора, академіка АПН України Любові Іванівни Мацько), організована кафедрою стилістики української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова,академік НАПН України, член-кореспондент НАН України Віктор Петрович Андрущенко. Він зазначив, що впродовж науково-педагогічної діяльності Любов Іванівна Мацько підготувала цілу когорту відомих учених, створивши провідну в Україні школу лінгвостилістики, лінгводидактики та методики навчання української мови. І за всім цим – щоденна, наполеглива й благородна праця задля розвою рідної мови та вишколу наукової еліти.

За вагомий внесок в розбудову української науки, оновлення змісту мовної освіти і мовного виховання, пропаганду й популяризацію української мови як державної Віктор Петрович Андрущенко вручив Любов Іванівні Мацько високу почесну відзнаку Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова «За академічні заслуги».

У пленарному засіданні взяли участь багато відомих українських науковців.

2018 року професорсько-викладацький склад кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання взяв участь у:

 • Міжнародній конференції «ХІХ Сковородинівські читання» (3-5.10.2019 р.).;
 • у Всеукраїнській інтернет-конференції «Іван Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть (до 250-ліття від дня народження письменника)» (27-28.11.2019 р.);
 • 16-17 травня 2019 р. у м. Бердичів викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретації, Україна»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 року;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 19-20 жовтня. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018;
 • VII Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: Всеукраїнська науково-практична конференція, 17 травня 2019 р., м. Київ. НАПНУ;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблема читання в сучасному інформаційному просторі», 12 вересня 2019 р. в Національній академії педагогічних наук України;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблема читання в сучасному інформаційному просторі», 12 вересня 2019 р. в Національній академії педагогічних наук України;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Парадигмальний простір сучасної української лінгвостилістики особистостей» (до 80-річчя доктора філологічних наук, професора, академіка АПН України Любові Іванівни Мацько) НПУ імені М. П. Драгоманова.

Участь в конференціях та конкурсах:

 • Студентські конференції «Актуальні проблеми української та зарубіжної літератури ХХ-ХХІ ст.», «Сучасна реінтерпретація української та зарубіжної класичної літератури» (27.03.2019 р.). У рамках конференції щорічно видаються 2 збірники наукових праць студентів, у яких вони висвітлюють статті дотичні до тем дипломних робіт.
 • Всеукраїнська інтернет-конференція «Іван Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть (до 250-ліття від дня народження письменника)» (27-28.11.2019 р.). У рамках конференції діяло дві секції – мовознавча та літературознавча на яких було обговорено значення письменника для української культури. (Збірник наразі у друці)
 • Міжнародна конференція «ХІХ Сковородинівські читання» (5-6.10.2019 р.).
 • 3-5.10.2019 року кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання разом Центром Сковородинознавства університету, Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Інститутом філософії ім. Г.С. сковороди НАН України, Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка провела Міжнародну конференцію «ХІХ Сковородинівські читання».У рамках конференції функціонують секції «Визначні філософи, педагоги попередники Григорія Сковороди», доробок яких вплинув на його творчість або на розвиток української культури. На XIX читаннях було започатковано секцію, яка присвячена Теофанові Прокоповичу та Михайлові Ковалинському.
 • Літературно-мистецький фестиваль-конкурс «Переяславська осінь Кобзаря», у рамках якого проходять зустрічі письменників, шевченкознавців з учнівською та студентською молоддю, міський конкурс молодих виконавців поетичної спадщини Т.Г.Шевченка, концерти-зустрічі з кобзарями Київського кобзарського цеху.
Перейти до вмісту