Освітні програми

FUIF.PHDPU > Освітні програми

Освітньо-професійна програма ОР Магістр

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Англійська мова і література)» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузь знань № 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Німецька мова і література)» другого рівня вищої освіти За спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література) спеціалізація: англійська мова; спеціалізація: редагування освітніх видань для другого (магістерського) рівня вищої освіти» за спеціальністю № 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань № 01 Освіта/Педагогіка (частина І)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література) спеціалізація: англійська мова; спеціалізація: редагування освітніх видань для другого (магістерського) рівня вищої освіти» за спеціальністю № 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань № 01 Освіта/Педагогіка (частина ІІ)

 

Close
Перейти до вмісту